ชื่อ - นามสกุล :นางนงค์นุช โสธรพรสวรรค์
ตำแหน่ง :กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :083-034279
Email :nsothornpornsawan@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.นิคมพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :