ชื่อ - นามสกุล :นพ.โกมล ภู่ถาวรทรัพย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-739734
Email :komol18@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.นิคมพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :