ชื่อ - นามสกุล :นางสาววารุณี แสงเมฆ
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :084-362763
Email :wawasang2504@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.เขาชะเมา
หน้าที่ในกลุ่ม :