ชื่อ - นามสกุล :นายศุภวัฒน์ ปัทมาวีรภรณ์
ตำแหน่ง :รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :066-139576
Email :beer430509@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.เขาชะเมา
หน้าที่ในกลุ่ม :