ชื่อ - นามสกุล :น.ส.น้องนุช ฆวีวงค์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :063-249955
Email :uchkv@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.เขาชะเมา
หน้าที่ในกลุ่ม :