ชื่อ - นามสกุล :พญ.กิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-470701
Email :kaikitimaset@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.เขาชะเมา
หน้าที่ในกลุ่ม :