ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ปพัชญา ส่งกลิ่น
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :086-833764
Email :lamhab2006@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.วังจันทร์
หน้าที่ในกลุ่ม :