ชื่อ - นามสกุล :นางวาสนา บุญสนอง
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :082-212702
Email :wasana2524@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : รพ.วังจันทร์
หน้าที่ในกลุ่ม :