ชื่อ - นามสกุล :นางรัชนี บำรุงสุนทร
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-945019
Email :kumkan49@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.วังจันทร์
หน้าที่ในกลุ่ม :