ชื่อ - นามสกุล :นพ.ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-996234
Email :pradit20016@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.วังจันทร์
หน้าที่ในกลุ่ม :