ชื่อ - นามสกุล :นายธง เย็นฉ่ำ
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :090-908774
Email :tewkeet9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.ปลวกแดง
หน้าที่ในกลุ่ม :