ชื่อ - นามสกุล :นางวรัฎฐา มาลานนท์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :061-979354
Email :waradtam@yahoo.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.ปลวกแดง
หน้าที่ในกลุ่ม :