ชื่อ - นามสกุล :นพ.ทศนเทพ ยิ้มแย้ม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :087-325966
Email :yimyam73@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.ปลวกแดง
หน้าที่ในกลุ่ม :