ชื่อ - นามสกุล :นางชลิตา ธีรานุตร์
ตำแหน่ง :หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :088-771939
Email :chalitadheeranoot@yahoo.co.th
กลุ่ม / แผนก : รพ.บ้านฉาง
หน้าที่ในกลุ่ม :