ชื่อ - นามสกุล :นางจันทร์ฉาย ดุษฏี
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-758030
Email :chanchai_dus@windowslive.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.บ้านฉาง
หน้าที่ในกลุ่ม :