ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ภารดี เจิมพิพัฒน์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-905824
Email :paradee_je@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.บ้านฉาง
หน้าที่ในกลุ่ม :