ชื่อ - นามสกุล :นางวรรณา ยมหา
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :086-839-89
Email :wannayom@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.บ้านค่าย
หน้าที่ในกลุ่ม :