ชื่อ - นามสกุล :นางสมเจตน์ วัฒนา
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-589643
Email :somchet2507@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.บ้านค่าย
หน้าที่ในกลุ่ม :