ชื่อ - นามสกุล :น.ส.พจนา รุ่งรัตน์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-257112
Email :phojana.r01@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.บ้านค่าย
หน้าที่ในกลุ่ม :