ชื่อ - นามสกุล :นพ.ประสิทธิ์ ทองสดายุ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :089-776601
Email :prasittong@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.บ้านค่าย
หน้าที่ในกลุ่ม :