ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรันญพัชร์ ปัญญะจินตวัฒน์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :062-659564
Email :
กลุ่ม / แผนก : รพ.แกลง
หน้าที่ในกลุ่ม :