ชื่อ - นามสกุล :นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-819349
Email :pusits@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.แกลง
หน้าที่ในกลุ่ม :