ชื่อ - นามสกุล :นางกรกมล เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :097-248695
Email :konkamol_07@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :