ชื่อ - นามสกุล :นางสำรวม บูรณปรีชายุทธ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :086-390974
Email :superjaw51@yahoo.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :