ชื่อ - นามสกุล :นายศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-842355
Email :suppachai1414@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :