ชื่อ - นามสกุล :นายสุกิจ บรรจงกิจ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-982622
Email :sbanchongkit@yahoo.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :