ชื่อ - นามสกุล :นางอัจจิมา วงศ์ครุธ
ตำแหน่ง :เลขานุการ ผู้อำนวยการ ฯ
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :086-834786
Email :audji@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :