ชื่อ - นามสกุล :นส.วาสนา วงศ์ล้อม
ตำแหน่ง :หัวหน้างานการเงิน ฯ
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :089-246263
Email :wassana_ww@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :