ชื่อ - นามสกุล :นส.มัณฑณา ธงทองทิพย์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :089-544639
Email :mantana2505@yahoo.co.th
กลุ่ม / แผนก : รพ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :