ชื่อ - นามสกุล :นางธนิตา ฉิมวงษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-865692
Email :tanita1961@yahoo.co.th
กลุ่ม / แผนก : รพ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :