ชื่อ - นามสกุล :นายบรรจง วงศ์คงดี
ตำแหน่ง :รก.หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Telephone :098-268449
Email :brrn_13@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :