ชื่อ - นามสกุล :นางเอื้อมพร บุราณเคน
ตำแหน่ง :รก.หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
Telephone :082-446965
Email :ueamporn14@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :