ชื่อ - นามสกุล :นายพิพัฒน์ เวทนาสุข
ตำแหน่ง :หน.กลุ่มงานนิติการ
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานนิติการ
Telephone :089-545500
Email :pipatva@yahoo.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :