ชื่อ - นามสกุล :นายปกรณ์ ลิมปนวัสส์
ตำแหน่ง :หน.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
Telephone :091-459664
Email :nongnoopk@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :