ชื่อ - นามสกุล :นายวันชัย นนทกิจไพศาล
ตำแหน่ง :หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
Telephone :065-992395
Email :rayongfda@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :