ชื่อ - นามสกุล :นางวนิดา สมบัติศรี
ตำแหน่ง :หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
Telephone :081-437923
Email :rayong21@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :