ชื่อ - นามสกุล :นายชยพล คุปติชญานนท์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-411545
Email :chayapol2512@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :