ชื่อ - นามสกุล :นางเกศณี แต่ถาวร
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :ลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
Telephone :089-832210
Email :Kressylemon@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :