ชื่อ - นามสกุล :นางอารยา ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง :หัวหน้า.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Telephone :089-405166
Email :araya_ncd@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :