ชื่อ - นามสกุล :นายวีระศักดิ์ เจียมอนุกุล
ตำแหน่ง :รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :098-283491
Email :mink_ry@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :