ชื่อ - นามสกุล :นายประดิษฐ์ ฐวีศรีสุธา
ตำแหน่ง :รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
หน้าที่หลัก :ไทย,อังกฤษ
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :081-996234
Email :pradit20016@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสจ.ระยอง
หน้าที่ในกลุ่ม :